De Straten van Delft        

Zuidwal

Zuidwal

Binnenstad

19de eeuw

De oorspronkelijke Zuidwal was het gedeelte van de stadsvest tussen de Oude Delft en de Westvest, dat in de 17de eeuw geschikt gemaakt was als aanlegplaats voor schepen. Nadat de vest in de 19de eeuw afgegraven was, kwam de naam Zuidwal in gebruik voor de daar aangelegde straat. In 1977 stelde de raad deze naam vast voor de gehele nieuwe verbindingsweg tussen de Westvest en de Sint-Sebastiaansbrug.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 24 juni 2015