De Straten van Delft        

Zeestraat

Zeestraat

Ecodus

1995

Een zee is een grote hoeveelheid water, die in verbinding staat met een andere zee of met een oceaan, die ook als zee kan worden aangeduid, zij het dat een oceaan een zelfstandig geheel vormt met een eigen circulatie (zeestroom). Een zee daarentegen, heeft een bodem die bij een continent behoort (continentaal plat). Straat in het deel van Ecodus waar de namen ontleend zijn aan waterlopen en watervlakten.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 10 mei 2015