De Straten van Delft        

Wijnhaven

Wijnhaven

Binnenstad

16de eeuw

De 13de-eeuwse registers van de Franse wijnkopers vermelden verschillende bevrachtingen van wijn naar Delft. De invoer van Franse wijn wordt ook vaak vermeld in de archieven van de rekenkamer van het Henegouwse Huis uit de 14de eeuw. Het is mogelijk dat de Wijnhaven - eerst Wijnstraat - de losplaats van deze wijn was. De oudste vermelding is te vinden in een akte van 1543 over het huis De Zwan aan de Wijnstraat. Omstreeks 1700 wijzigde de naam zich van Wijnstraat in Wijnhaven.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 24 juni 2015