De Straten van Delft        

Willem de Zwijgerstraat

Willem de Zwijgerstraat

Wippolder-Noord

1914

Willem I, prins van Oranje, graaf van Nassau, bijgenaamd de Zwijger (Dillenburg 1533-Delft 1584) werd in 1559 stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht voor koning Filips II. Zijn tolerante houding tegenover de hervorming noodzaakte hem naar het buitenland te vluchten. In 1568 begon hij de opstand, die als de Tachtigjarige Oorlog de geschiedenis in zou gaan. Vanaf 1572 woonde hij met onderbrekingen te Delft in het Sint-Agathaklooster, waar hij op 10 juli 1584 door Balthasar Gerards neergeschoten.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 2 mei 2015