De Straten van Delft        

Wielengahof

Wielengahof

Verzetstrijdersbuurt

1967/1972

Hendrik Wielenga (Menaldumadeel 1904-Den Haag 1941) was een Delfts verzetsstrijder. Hij was hoofd van de Delftse Geuzen, een van de eerste verzetsgroepen in Nederland. Deze groep had veel onder verraad te lijden. Wielenga's doodvonnis was een van de eerste, waarover Jan Campert dichtte in 'Achttien dooden'.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 5 juni 2015