De Straten van Delft        

Westeinde

Westeinde

Westeindebuurt

1956

Van oudsher kende Delft een Zuideinde, Noordeinde en een Oosteinde. Een Westeinde ontbrak. Met die wetenschap besloot de raad in 1929 de meest westelijk geprojecteerde straat in het uitbreidingsplan van ir. De Booij de naam Westeinde te geven. Bij de definitieve vaststelling in 1956 was er inmiddels al een westelijker gelegen wijk.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 1 juni 2015