De Straten van Delft        

Weegplaats

Weegplaats

Marlot

1980

Deze naam is ontleend aan de werkzaamheden in de slagkruitfabriek, die op deze plaats gestaan heeft. Om het verschil tussen bepaalde kwaliteiten buskruit te bepalen moest men het soortelijk gewicht bepalen zonder de tussenruimte tussen de korrels.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 23 mei 2015