De Straten van Delft        

Vijverstraat

Vijverstraat

Binnenstad

17de eeuw

De Vijverstraat is een van de straten op het terrein van het voormalig Sint-Agnesklooster. Te zamen met de beide andere straten op dat terrein (Spieringstraat en Nieuw Gebouwde Steeg) werd de Vijverstraat tot in de 19de eeuw meestal ook Klooster, of speciaal Dwarsstraat in het Klooster genoemd. Misschien was er een vijvertje in de tuin van dit klooster. Op geen van de oude plattegronden staat is echter een vijver te zien.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 11 mei 2015