De Straten van Delft        

Vrouwjuttenland

Vrouwjuttenland

Binnenstad

15de eeuw

Deze gracht ontleent zijn naam ongetwijfeld aan een zekere vrouw Jutte, aan wie het land behoorde, dat aan de gracht grensde. Er komen verschillende vrouwen Jutte in aanmerking als naamgeefsters. Jutte Diddemannendochter, die in 1334 belasting betaalde voor een stuk land. Vrouw Jutte meester Jans, die in 1348 een aantal renten op huizen aan de zuidzijde van de Markt aan het Gasthuis schonk. Een andere mogelijke naamgeefster is Jutta van Deventer, een nicht van graaf Floris V van Holland. Zij was aan het eind van de 13de eeuw abdis van Rijnsburg, het klooster dat veel land in de omgeving van Delft bezat.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 27 mei 2015