De Straten van Delft        

Vrouwenregt

Vrouwenregt

Binnenstad

19de eeuw

Algemeen werd aangenomen dat de straat behoorde tot, of de grens was van het rechtsgebied van de abdis (vrouwe) van het klooster Rijnsburg. Dat gebied lag echer bij de Lange Geer en is al in de 14de eeuw bij de stad gekomen, terwijl de naam Vrouwenregt voor de straat en gracht pas in het begin van de 19de eeuw verschijnt. De herkomst van de naam is onbekend. Er kan gedacht worden aan een relatie met de gemeente Ackersdijk-en-Vrouwenregt, die in 1855 bij Vrijenban gevoegd werd. Gebruikte de raad van die gemeente (met 130 inwoners) soms een lokaal aan het Vrouwenregt voor zijn vergaderingen?

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 27 mei 2015