De Straten van Delft        

Voorstraat

Voorstraat

Binnenstad

15de eeuw

De gracht evenwijdig aan de Oude Delft kwam tot en met de 15de eeuw onder twee verschillende namen voor, namelijk Nieuwe Delft en Voordelft. Deze laatste naam houdt naar alle waarschijnlijkheid verband met de ligging vóór de Oude Delft gezien vanuit het Steen (stadhuis). Ook het Voor in Voordijkhoornsepolder is op dezelfde manier gebruikt. De straat aan weerszijden van de Voordelft werd Voorstraat genoemd.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 27 mei 2015