De Straten van Delft        

Voorhofdreef

Voorhofdreef

Voorhof

1964

Voorhof I en Voorhof II waren de namen van de eerst uitgevoerde uitbreidingsplannen van Delft in de polders ten zuidwesten van de stad. De namen van de drie nieuwe wijken, Voorhof, Buitenhof en Tanthof, zijn ingevoerd door de stedenbouwkundigen ir. S.J. van Embden en ir. J.H. Froger op hun ontwerptekeningen van de nieuwe Delftse stadsuitbreiding. Het achtervoegsel hof werd gevoord omdat dat in deze omgeving gebruikelijk was. Voor en Buiten slaan op de volgorde gezien vanuit de oude stad

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 7 juni 2015