De Straten van Delft        

Vondelstraat

Vondelstraat

Heilige Land

1914

Joost van den Vondel (Keulen 1587-Amsterdam 1679), dichter en toneelschrijver, schreef 24 treurspelen, en voorts poëzie op helden en heldendaden. Hij was doopsgezind, maar ging in 1641 over tot het Rooms-Katholieke geloof, waarna zijn werk sterk episch-didactisch gericht was. Tot zijn bekendste werken behoort de 'Gijsbrecht van Aemstel' uit 1637. De naam is vastgesteld op verzoek van de R.K. Bouwvereniging Sint-Hippolytus.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 17 mei 2015