De Straten van Delft        

Voldersgracht

Voldersgracht

Binnenstad

14de eeuw

Lakenvolders (of -vollers) voerden een bewerking van het laken uit, waarbij de vezels dichter ineen kwamen te liggen, het zgn. vollen. In het middeleeuwse Delft werd dit bedrijf vooral uitgeoefend aan de Voldersgracht, die er haar naam aan ontleent. De lakennijverheid moest in het midden van de 14de eeuw uitwijken naar het nieuwe oostelijke stadsdeel, de naam van de gracht bleef echter ongewijzigd.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 4 juni 2015