De Straten van Delft        

Vlamingstraat

Vlamingstraat

Binnenstad

14de eeuw

De gracht is aangelegd in het midden van de 14de eeuw in het gebied dat in 1355 bij de stadsvrijheid gevoegd was. Volgens de voorschriften uit die tijd moest de lakennijverheid beoefend worden in deze nieuwe uitbreiding. In de lakenindustrie waren vooral Vlamingen werkzaam, wat een mogelijke verklaring is van deze naam. Een tweede mogelijkheid is dat de straat genoemd is naar Heer Jan Vlaminc, als bewoner of eigenaar van land aan deze straat.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 4 juni 2015