De Straten van Delft        

Troelstralaan

Troelstralaan

Poptahof

1960

Pieter Jelles Troelstra (Leeuwarden 1860-Den Haag 1930) was een van de zgn. Twaalf Apostelen, de oprichters van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij. Ruim 30 jaar was hij de algemeen erkende leider van die partij.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 27 april 2015