De Straten van Delft        

Tigrispad

Tigrispad

Aziëbuurt

1998

Tigris is een rivier in het Midden-Oosten, die in Turkije ontspringt. Over de gehele loop stroomt de Tigris vrijwel evenwijdig aan de Eufraat. Het land tussen deze rivieren wordt Mesopotamië genoemd (uit het Grieks: meso is tussen, en potamos is rivier). Een paar honderd kilometer voor de monding in de Perzische Golf stromen beide rivieren in elkaar en vervolgen zij gezamenlijk hun weg naar de Perzische Golf als Sjat el Arab.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 27 april 2015