De Straten van Delft        

Thorbeckestraat

Thorbeckestraat

Ministersbuurt

1929

Johan Rudolf Thorbecke (Zwolle 1798-Den Haag 1872) was voorzitter van de commissie tot hetziening van de grondwet (1848). Hij leidde drie kabinetten (1849-1853, 1862-1866 en 1871-1872), waarin hij telkens Minister van Binnenlandse Zaken was. Hij bracht de Gemeentewet (1851) de Provinciewet, de Kieswet (1851), en de Wet op het middelbaar onderwijs tot stand.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 1 juni 2015