De Straten van Delft        

Stevinweg

Stevinweg

TU-Campus

1973

Simon Stevin (Brugge 1548-Den Haag 1620) was een wis- en werktuigkundige. Zijn biograaf schreef: Hij is beroemd als kwartiermeester, scherpzinnig wiskundige, een der grondleggers van de mechanica, vindingrijk werktuigkundige, groot uitvinder, hartstochtelijk vereerder der moedertaal, een veelzijdig genie. Van 1590 tot 1600 woonde Stevin te Delft; hij verbeterde de uitwatering van Delft door het bouwen van molens.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 13 mei 2015