De Straten van Delft        

Stalpaert van der Wieleweg

Stalpaert van der Wieleweg

Heilige Land

1938

Johannes Stalpaert van der Wiele (Den Haag 1579-Delft 1630) was dichter, jurist en priester. Na zijn studie in Leuven en Rome werd hij in 1612 pastoor en deken van Delft. Hij schreef bundels geestelijke liederen, deels strijddichten tegen de gereformeerde leer, deels lofzangen op heiligen. Hij wordt beschouwd als een van de belangrijkste Nederlandse dichters van de contra-reformatie. Zijn standbeeld staat op het Bagijnhof.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 17 mei 2015