De Straten van Delft        

Staalweg

Staalweg

Delftse Poort

1980

Een staal is een gemeentelijke vuilnisbelt. Het gehele gebied bij de Oostpoort was vroeger in gebruik voor de opslag van het stadsvuilnis. De vuilnisbelt verdween in de 20ste eeuw om plaats te maken voor loodsen voor de vuilniskarren en stallen voor de trekpaarden. Enige tijd was er ook een compostfabriek gevestigd. De oude gebouwen werden in 1979 ontruimd. Op een deel van het terrein verrezen woningen. Het oostelijk gedeelte werd gebruikt voor de bouw van een nieuw complex voor de vuilnisophaaldienst. Op veler verzoek gaf men hieraan de naam De Staal. De toegangsweg werd toen Staalweg genoemd.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 17 mei 2015