De Straten van Delft        

Spieringstraat

Spieringstraat

Binnenstad

17de eeuw

François Spiering (Antwerpen 1549 of 1551-Delft 1630) had een grote tapijtweverij te Antwerpen. Aan het eind van de 16de eeuw week hij uit vanwege de geloofsvervolging en vestigde hij zich te Delft. Het stadsbestuur stelde hem een deel van het opgeheven Sint-Agnesklooster aan het Oosteinde ter beschikking om daar een tapijtweverij te vestigen (1593).

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 11 mei 2015