De Straten van Delft        

Smitsteeg

Smitsteeg

Binnenstad

17de eeuw

De oude naam van deze steeg is Smoorkoolsteeg (smoorkool = doverkool = gedoofde, niet opgebrande turf, die gemakkelijk weer gaat gloeien). Deze naam is reeds vermeld in 1474 als 'Smoercoelstege'. Zowel de oude als de nieuwe naam hangen samen met de stadssmid, die hier zijn beroep uitoefende.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 24 juni 2015