De Straten van Delft        

Smientpad

Smientpad

Vogelbuurt

1980

De smient is een middelgrote zwemeend met een tamelijk korte, blauwgrijze snavel. Het is een zeldzame broedvogel in Nederland, maar hij trekt in groot aantal door, terwijl een aantal overwintert.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 15 mei 2015