De Straten van Delft        

Sint Olofslaan

Sint Olofslaan

Olofsbuurt

1929

De Sint-Olofslaan was tot de 19de eeuw een onderdeel van de met een paar haakse bochten verlopende Krabbelaan, die de tuinen aan de westzijde van de stad met de Schoolpoort verbond. De naam Sint-Olofslaan voor het meest oostelijkde deel van die Krabbelaan komt in het begin van de 19de eeuw voor en is mogelijk ontleend aan een buitenplaatsje Sint-Olof, dat verder echter niet bekend is. Van 1902 tot 1929 heette de laan Raadhuisstraat naar het gemeentehuis van Hof van Delft.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 1 juni 2015