De Straten van Delft        

Sint Agathaplein

Sint Agathaplein

Binnenstad

1949

Aan dit plein was vanaf ca. 1400 tot 1572 het Sint-Agathaklooster gevestigd, het latere Prinsenhof. Het plein werd daarom niet als een afzonderlijke straat gezien. De huizen behoorden administratief tot de Phoenixstraat. In een van deze huizen de sociëteit Tyche van de Delftse Studenten Bond gevestigd geweest was, terwijl de Phoenixstraat genoemd was naar de concurrerende sociëteit. DSB doopte het plein daarom Tycheplein en hing zelf een straatnaambordje op. Enige tijd later werd het plein administratief Sint Agathaplein genoemd.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 27 mei 2015