De Straten van Delft        

Scheepmakerij

Scheepmakerij

Zeeheldenbuurt

18de eeuw

Reeds in de 16de eeuw werden aan deze kade schepen gebouwd. In 1579 kreeg een zekere Dirck Ariensz., van beroep 'scheepmaecker', toestemming zijn huis 'staende buyten de Rotterdamsche poort' aan de oostzijde van de Schie te verbouwen. Op een plattegrond van 1632 zijn op deze plaats scheepstimmerwerven getekend.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 12 juni 2015