De Straten van Delft        

Van Saenredamstraat

Van Saenredamstraat

Westerkwartier

1931

Jacob Cornelisz. van Saenredam (overl. 1635, begraven in de Oude Kerk) was een houtzaagmolenaar in de omgeving van Delft. Hij verzocht in 1632 om een 'windtbrieff' voor een houtzaagmolentje, dat hij wilde bouwen tot gerief van de houtkopers van Delft. Deze molen kwam te staan 'buyten der Stat Delft, in de Jurisdictie van Vrijenban, daer het Carthuijser Closter voor deese heefft gestaen'. Dat is in de directe omgeving van de huidige straat.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 30 mei 2015