De Straten van Delft        

Rietveld

Rietveld

Binnenstad

14de eeuw

In het stichtingsverhaal van de Nieuwe Kerk (1381) staat dat de kerk is gebouwd op de plaats waar een justitieplaats was, 'daer een houte galg stond, zijnde als een riet-thuyn rondsomme met riet bewassen'. Deze 'riet-thuyn' (= rietveld) strekte zich vermoedelijk uit over een groot gebied ten oosten van de vroeg-14de-eeuwse stad. In 1355 kwam een deel daarvan onder de stadsvrijheid en werden er straten en grachten aangelegd. Een van deze grachten behield de naam Rietveld.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 4 juni 2015