De Straten van Delft        

Raam

Raam

Binnenstad

18de eeuw

De lakenramen waaraan de lakens de drogen werden gehangen, waren tot het begin van de 17de eeuw geplaatst op een open terrein in het noordoosten van de stad. Dit hele gebied werd daarom 'Den Raem' genoemd. In het begin van de 17de eeuw zijn de lakenramen naar een veld ten westen van de stad verplaatst en werd het oude terrein bestemd voor woningbouw. Dwars door het gebied werd in 1646 een gracht gegraven, die Lakengracht genoemd werd. Deze naam bleek bij de bevolking niet erg aan te slaan. De oude gebiedsnaam Raam werd in de loop van de 18de eeuw steeds vaker gebruikt voor de gracht.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 4 juni 2015