De Straten van Delft        

Raad van Europalaan

Raad van Europalaan

Buitenhof-Zuid

1997

De Raad van Europa is een internationale organisatie waarvan 47 Europese landen lid zijn. De Raad is op 5 mei 1949 met het Verdrag van Londen opgericht door de 10 stichtende leden (onder andere België en Nederland) en heeft zijn zetel in het Franse Straatsburg. Op 5 mei 1999 vierde de raad zijn 50-jarig bestaan. Het Congress of Local and Regional Authorities of Europe, een lichaam binnen de Raad van Europa, had de gemeentebesturen van Europa verzocht om ter gelegenheid van dat jublieum een straat naar de Raad van Europa te noemen.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 17 juni 2015