De Straten van Delft        

Pynepoort

Pynepoort

Binnenstad

1974

De Pynepoort is een winkelstraat In de Veste, die de naam kreeg van een voormalige steeg tussen de Molslaan en de Pieterstraat, ongeveer op de plaats waar nu de HEMA staat. Reeds in 1530 is deze poort genoemd als Pinepoort; de spelling Pynepoort is afkomstig van de Kaert Figuratief. De herkomst van is onbekend. Gedacht kan worden aan den zekere Pijn, die er op de hoek woonde. De voornaam Pijn kwam in het 15de-eeuwse Delft regelmatig voor, bekend is bijvoorbeeld Pijn Aelbrecht Vranckenszoonsz., die in 1447 en 1459 schepen was.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 5 juni 2015