De Straten van Delft      

Poptahof Noord
1 / 3
Datum foto: 27 april 2015
2 / 3
Datum foto: 27 april 2015
3 / 3
Datum foto: 27 april 2015

Poptahof Noord

Poptahof

1960

De keuze voor de straatnaam werd in het voorstel van B&W als volgt verklaard: 'De [...] woonwijk wordt aan de oostzijde begrensd door de Papsouwselaan. In verband daarmede merken wij op, dat veelal ten onrechte wordt gemeend, dat de naam Papsouw een verbastering zou zijn van Abtswoude. Volgens J.F. Niermeyer in zijn publikatie Delft en Delfland is Papsouw echter afgeleid van Popteswolde, oftewel woud van Popta. Deze Popta of Popte was een Fries, die dit gebied in cultuur heeft gebracht en aldaar grondbezit had. Het lijkt ons een aantrekkelijke gedachte, [...] het vroegere Popteswolde, de naam van de ontginner van dit gebied, te doen voortleven.'

© Website en Foto's: René & Peter van der Krogt