De Straten van Delft        

Polderpad

Polderpad

Ecodus

1984

Een polder is een gebied waarin de waterstand door bemaling (pompen) op een bepaald peil kan worden gehandhaafd. De waterlopen in een polder hebben geen directe verbinding met het buitenwater. Het pad loopt door de Voordijkhoorsepolder. Op de foto is de molenstomp van de oorspronkelijk watermolen uit 1737, waar in de jaren 1920 een elektrisch gemaal in geplaatst was. In 2002 is ernaast een geheel nieuw gemaal gebouwd (de gemeentegrens loopt door het water langs het pad en de oude molen staat in de gemeente Midden-Delfland).

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 23 mei 2015