De Straten van Delft        

Pieterstraat

Pieterstraat

Binnenstad

14de eeuw

De oorspronkelijke Pieterstraat liep van de Brabantse Turfmarkt tot het Oosteinde. Door de sanering in de zestiger jaren verdween een groot deel van de straat. In 1974 kreeg een klein gedeelte de oude naam terug. Samen met de Huyterstraat heette de straat in de 14de eeuw Vergriete Pieterssteghe. De naamgeefster was een zekere Margriete Pieters, die in 1334 aan de Koornmarkt op de hoek met de huidige Huyterstraat woonde. Ver is een verkorting van vrouw.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 5 juni 2015