De Straten van Delft        

Persijnlaan

Persijnlaan

Kuyperwijk

1956

Persijn is de naam van twee verschillende families waaruit drie 16de-eeuwse burgemeesters van Delft stamden. Claes Andriesz. Persijn (overl. 1510) was burgemeester in 1502 en 1505, zijn zoon Cors Claes Andriesz. Persijn (overl. 1556) in 1552 en 1554. De uit Haarlem afkomstige Hendrik Jansz. Persijn (overl. 1553) was verschillende malen burgemeester in de jaren tussen 1544 en 1550.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 22 mei 2015