De Straten van Delft        

Pensionarispad

Pensionarispad

Olofsbuurt

1994

De straat is gelegen in de buurt waarin de meeste straten genoemd zijn naar pensionarissen. Een pensionaris of stadsadvocaat was in de 16de tot de 18de eeuw een voornaam stedelijk ambtenaar, die de stad als raadsman diende en gewoonlijk afgevaardigd werd naar de Staten van het gewest. De raadpensionaris, dat wil zeggen de pensionaris van de Staten, was de voornaamste bestuursambtenaar in Holland en West-Friesland tijdens de Republiek der Verenigde Nederlanden.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 1 juni 2015