De Straten van Delft        

Paxlaan

Paxlaan

Olofsbuurt

18de eeuw

Deze laan leidde naar het buitenplaatsje Pax (Latijn voor vrede), dat aan het eind van de 18de eeuw in bezit was van Cornelis van der Sleyden. In 1795 werd door de executeurs van zijn testament verkocht een tuin en erve genaamd Pax onder de jurisdictie van Vrijenban aan de Stadsbuitencingel tusschen de Waterslootsche en Schoolpoorten. De koper was Thomas Leeflang, die er 265 gulden voor betaalde.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 1 juni 2015