De Straten van Delft        

Pasteurstraat

Pasteurstraat

Agnetaparkbuurt

1885

Louis Pasteur (Dôle 1822-Villeneuve-l'Etang 1895) was een Frans chemicus en bioloog. De straat is gelegen in het Agnetapark, dat voor de arbeiders van de Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek is aangelegd. De - onofficiële - naamgeving van de straat werd in 1885 als volgt toegelicht: 'Pasteur is de naam van den man, die als een der grootste geleerden op het gebied der gistings wetenschappen zooveel heeft bijgedragen tot de ontwikkeling en den vooruitgang der gistfabrikage

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 15 juni 2015