De Straten van Delft        

Papenstraat

Papenstraat

Binnenstad

15de eeuw

Omstreeks 1400 hadden de zusters van het Sint-Barbaraklooster en het Sint-Agathaklooster, beide aan de Oude Delft, als hun biechtvader Meester Maertijn Ghijsbrechtsz. Deze pastoor of paap had zijn huis in de Papenstraat, waar de zusters, toen hij oud en ziek was, kwamen om te biechten. Hij overleed in 1410 en is begraven in de Oude Kerk. De straat is mogelijk naar hem genoemd.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 27 mei 2015