De Straten van Delft        

Oudelaanmolenslootpad

Oudelaanmolenslootpad

Delftech

2010

Het pad naar de IJsmeesterstunnel - de fietstunnel onder de A13 - loopt langs de Oudelaanmolensloot.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 24 juni 2015