De Straten van Delft        

Oudelaan

Oudelaan

Delftech

1998

Een van de ontginningsblokken uit de periode van de eerste ontginning heette 't Oude Laense Blok. Er was nooit een straat met de naam Oudelaan; de naam leefde voort in de Oudelaanmolen en de Oudelaanmolensloot. Het sportpark aan de Schoemakerstraat werd in de jaren 1960 Oudelaan genoemd. Toen dit sportpark plaats moest maken voor het Delftech Park, dreigde de naam Oudelaan geheel te verdwijnen. Om die reden kreeg een fietspad in de buurt die naam.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 24 juni 2015