De Straten van Delft        

Oude Langendijk

Oude Langendijk

Binnenstad

14de eeuw

Om het laaggelegen Marktveld te beschermen tegen wateroverlast uit het zuiden is er in de 13de eeuw een dijk of kade aangelegd tussen de hoger gelegen Nieuwe Delft en Oosteinde. Deze dijk was met zijn bijna 350 meter voor die tijd erg lang, vandaar de naam Langendijk. In het midden van de 14de eeuw werd de Nieuwe Langendijk aangelegd, waarna men later als tegenhanger over Oude Langendijk sprak. Op de Oude Langendijk staat Het Blauwe Hart, een kunstwerk van Marcel Smink uit 1998 (rechts op de foto).

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 4 juni 2015