De Straten van Delft        

Oude Delft

Oude Delft

Binnenstad

12de eeuw

'Delf' is afgeleid van delven en heeft dezelfde betekenis als gracht, dat van graven is afgeleid. In Delftse akten uit de Middeleeuwen werden vele grachten delf genoemd. De oudste vermelding van de Delf is in een akte waarin graaf Floris en zijn vrouw aan de abdij van Egmond een schenking doen. Er is daarin sprake van 'iuxta Delf X mansus, ex altera parte Delf VIII 1/2 mansus' (10 hoeven aan de ene kant van de Delf en 9½ hoeven aan de andere kant). Dit stuk draagt als jaartal 1083, maar dateert in werkelijkheid van 1125-1150.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 24 juni 2015