De Straten van Delft        

Oeral

Oeral

Krakeelpolder

1991

De Oeral is een gebergte in Rusland dat zich over meer dan 2000 kilometer uitstrekt tussen de Kaspische Zee en de Noordelijke IJszee. Het is ook de naam van een rivier, die vanuit dit gebergte naar de Kaspische Zee stroomt. Gebergte en rivier vormen de grens tussen Europa en Azië. Vanwege het straatje Siberië kregen alle straten in dit wijkje namen uit de voormalige Sovjet-Unie.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 30 mei 2015