De Straten van Delft        

Nieuwelaan

Nieuwelaan

Binnenstad

16de eeuw

Hoewel de oudst bekende vermelding van de Nieuwelaan uit 1537 dateert is de laan veel ouder. De naam dateert waarschijnlijk uit de 13de eeuw, toen er in het gebied rondom Delft nieuwe ontginningsblokken werden aangelegd, waarvan er een 't Nieuwe Laense Blok heette Een van de afwateringskanalen van dit blok is de Kloosterwatering, genoemd naar het klooster Koningsveld, dat in 1252 gesticht is. De verkaveling moet daarom ná dat jaar hebben plaatsgevonden.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 5 juni 2015