De Straten van Delft        

Mijnbouwpad

Mijnbouwpad

Zeeheldenbuurt

1980

Het pad aan de westzijde van de Sint-Sebastiaansbrug, aangelegd voor het fietsverkeer in de richting van het Mijnbouwplein, is naar dit plein genoemd (vergelijk Kanaalpad).

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 7 juni 2015