De Straten van Delft        

Molstraat

Molstraat

Binnenstad

14de eeuw

Jan Mol Dirksz., schepen van Delft in 1347 en 1357, woonde in 1363 aan de Koornmarkt op de hoek van de Molsteeg. In die tijd was het gebruikelijk dat een steeg genoemd werd naar de bewoner van een hoekhuis. Evenals Jacob Gerritsz. (zie Jacob Gerritstraat) werd Jan Mol in 1359 uit de stad verbannen. De vermelding in 1363 noemde dus òf alleen de eigenaar van het huis en niet de bewoner, òf de eeuwige verbanning was na vier jaar al afgelopen.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 5 juni 2015