De Straten van Delft        

Molenstraat

Molenstraat

Binnenstad

14de eeuw

De straat is waarschijnlijk genoemd naar de molen die de waterhuishouding in de Kolk regelde. In de 15de-eeuwse registers kwam deze molen voor als Hessels molen. Waar de molen precies stond is niet bekend, maar vermoedelijk aan het westelijke einde van de straat aan de Kolk. Nu zijn vanuit de Molenstraat nog net de wieken van Molen De Roos te zien (zie foto). De naam Molenstraat is de op twee na vaakst voorkomende straatnaam in Nederland (328 maal), alleen Kerkstraat en Schoolstraat komen vaker voor.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 27 mei 2015