De Straten van Delft        

Minahasastraat

Minahasastraat

Indische Buurt

1956

Minahasa was een bondgenootschap van 36 districten op het noordoostelijke schiereiland van Celebes. Het bondgenootschap ontstond kort vóór de komst van de Spanjaarden in de 16de eeuw. De Minahasa was een van de eerste handelsnederzettingen van de Verenigde Oostindische Compagnie. Het is de enige Minahasastraat in Nederland, in andere Indische buurten in Nederland is de naam gespeld als Minahassastraat (Amsterdam, Haarlem, Maastricht en Utrecht). Ten tijde van de naamgeving behoorde het gebied al niet meer Nederlands Oost-Indië.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 10 juni 2015